Koolzaadrijsvennen Maashorst
 
 

02 jul 2015 - Inrichting- en beheerplan De Maashorst klaar voor besluitvorming


Inrichting- en beheerplan De Maashorst klaar voor besluitvorming

Natuurontwikkeling is  een zaak van lange adem. Op vrijdag  26 juni heeft de stuurgroep een belangrijke volgende stap gezet op weg naar het streefbeeld voor 2050  voor de  Maashorst. Het inrichting- en beheerplan is klaar voor besluitvorming door de Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer.

 

Leidend voor dat streefbeeld is het natuurplan dat in 2010 is vastgesteld. Maar zeker zo belangrijk is de visie die verwoord is in het Maashorstmanifest waarbij De Maashorst eerst en vooral een gebied van én voor de Maashortenaren zelf is. Een plek waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. En een gebied dat haar poorten wijd open zet voor bezoekers die willen genieten van haar gastvrijheid, cultuur, natuur, rust en het rijke scala aan recreatiemogelijkheden.  

 

Veel betrokkenheid

Om bovenstaande reden heeft de stuurgroep veelvuldig gesproken met de gebruikers van De Maashorst rondom het IBeP. De inloopavonden, excursies en raadsbijeenkomsten zijn druk bezocht en er is veel media-aandacht geweest. De stuurgroep is blij dat de Maashorst velen aan het hart gaat. De levendige discussies concentreerden zich vooral op recreatiemogelijkheden, de natuurambities,  de keuze voor grote grazers, de jacht en het laten liggen van kadavers.  Er zijn verschillende belangen en de meningen zijn vaak tegenstrijdig. Er is goed geluisterd en gezocht naar een compromis. Ook bleek het hier en daar nodig om het voorgestelde beleid te verduidelijken. De gemene deler is meegenomen in het IBeP dat nu voorligt. De schriftelijke reacties worden verwerkt in een inspraaknota die samen met het plan wordt voorgelegd aan de gemeentebesturen en Staatsbosbeheer. Iedereen die de moeite heeft genomen om een schriftelijke reactie in te dienen, krijgt nog bericht.

 

Gebruikersplatform voor recreatieve voorzieningen

Recreatie en toegankelijkheid blijken belangrijke discussiepunten. De stuurgroep wil benadrukken dat de zonering zoals vastgesteld in het natuurplan juist bedoeld is om de verschillende gebruikersgroepen tegemoet te komen. We hebben te maken met wandelaars (met of zonder honden), fietsers, ruiters en mountainbikers. Om al deze mensen te laten genieten van het gebied is het belangrijk om dat in goede banen te leiden. Dit om ongelukken of irritaties te voorkomen. Wandelaars kunnen struinen door het hele natuurgebied. Voor de overige gebruikers bevinden de  routes en voorzieningen zich met name in de schil. We constateren dat de voorzieningen voor de ruiter- en mensport op dit moment onvoldoende zijn. We kijken graag samen met alle gebruikersgroepen hoe we de routes kunnen optimaliseren, beheren en financieren. Hiervoor wordt een gebruikersplatform opgericht. Daarnaast worden de kernen meer verbonden met het natuurgebied, waardoor een bezoek aan De Maashorst nog makkelijker gemaakt wordt.

Voorzitter Geert Versteijlen: “ De Maashorst is en blijft maximaal toegankelijk voor recreatie”

 

Grote grazers van meerwaarde voor het gebied

Ook de grote grazers zijn punt van discussie. De keuze voor wisenten, taurossen en exmoorpony’s is gemaakt omdat ze passen bij de na te streven natuurdoelen en vanwege hun recreatieve aantrekkingskracht. Voor de stuurgroep staat veiligheid voorop. Eventuele risico’s worden maximaal beperkt door zorgvuldige introductie en beheer.  Ook verantwoordelijk gedrag van de recreant is hierbij van belang. De stuurgroep zal inzetten op duidelijke voorlichting en is er op deze wijze van overtuigd dat het verantwoord is om de wisent in De Maashorst  uit te zetten.

 

Kadavers zullen uitzonderlijk voorkomen

Ook bij het laten liggen van kadavers zijn vraagtekens gezet. Het is belangrijk om te melden dat op dit moment allerlei dieren sterven in de natuur. Nieuw is  alleen dat kadavers van wisenten in incidentele gevallen blijven liggen. Zieke dieren worden afgevoerd. Alleen als een wisent een natuurlijke dood sterft op een afgelegen plek, blijft deze liggen. De kadavers van tourossen en exmoorpony’s  worden volgens de wet- en regelgeving afgevoerd.

 

Jacht nooit een doel op zich

Tenslotte lopen de meningen ten aanzien van de jacht uiteen.  De stuurgroep heeft een goede afweging tussen de verschillende belangen gemaakt. Belangrijk uitgangspunt is dat jacht in De Maashorst nooit een doel op zich is. Afschot is slechts één van de mogelijke maatregelen ten behoeve van natuur, beperking landbouwschade en het voorkomen van onveilige verkeerssituaties. Dit is aan de orde na of in combinatie met andere maatregelen zoals de inzet van wildroosters, hekken, verkeersmaatregelen, het vangen en verplaatsen van dieren en afdekken van voeropslag.


 

Nieuws

02 jul 2015  Inrichting- en beheerplan De Maashorst klaar voor besluitvorming

Natuurontwikkeling is  een zaak van lange adem. Op vrijdag  26 juni heeft de stuurgroep een belangrijke volgende stap gezet op weg naar het streefbeeld voor 2050  voor de ...

 
Meer info
 

25 jun 2015  Eerste Maashorstkroketten rollen van de band

De Maashorst heeft er weer een nieuw streekproduct bij. Deze week rollen de eerste Maashorstkroketten van de band bij Bouwman Food in Oss. De Maashorstkroket komt uit de koker van ondernemer Dennis ...

 
Meer info
 

25 jun 2015  Natuurfietstocht prehistorie op 28 juni

Op zondag 28 juni organiseert Natuurcentrum de Maashorst een prachtige natuurfietstocht naar prehistorische plekken op de Maashorst. Hierbij kunt u denken aan het urnenveld van Slabroek, het ...

 
Meer info
 

25 jun 2015  Politiek Uden wil inwoners bij fusie Maashorstgemeente betrekken

Een ruime meerderheid van de Udense gemeenteraad is enthousiast over het plan om samen met Landerd en Bernheze te fuseren tot de nieuwe gemeente Maashorst. Grootste twistpunt in de commissie ...

 
Meer info
 

24 jun 2015  Onderzoek de bodem bij Natuurcentrum De Maashorst

Natuurcentrum De Maashorst heeft in het kader van ‘Het jaar van de bodem’ een tentoonstelling ingericht over  wat er allemaal in en op de grond te vinden is: zand, planten, stenen, ...

 
Meer info
 

15 jun 2015  IBN nieuwe vriend van Natuurcentrum De Maashorst

Natuurcentrum De Maashorst heeft een nieuwe vriend toegevoegd aan haar lijst met organisaties en bedrijven die het centrum steunen. Het IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant), dat mensen met ...

 
Meer info