Ontdek Provinciaal landschap

Met een omvang van 3.500 hectare is De Maashorst het grootste aaneengesloten natuurgebied in Noord-Brabant. Het gebied biedt een bijzonder gevarieerd natuur- en cultuurlandschap. Ontdek de uitgestrekte heidevelden, indrukwekkende stuifduinen, vennen, weiden en spannende kronkelbeekjes. Meer dan 25 zoogdieren en bijna 150 vogelsoorten hebben de Maashorst als leefgebied uitgekozen. Al deze elementen maken van De Maashorst een bijzonder natuurgebied. Om dit gebied te behouden, te versterken én verder te ontwikkelen is De Maashorst door de provincie Noord-Brabant aangewezen als Provinciaal Landschap.

Gezond landschap

Ondernemers en organisaties werken samen aan Meer Maashorst, een gezond landschap. De Maashorst ontwikkelt zich steeds meer als gebied waar gezondheidsinitiatieven, zorg en voeding worden gekoppeld aan natuur en landschap. Een gebied waar je kunt genieten van gezonde streekproducten, waar je beweegt en tot rust komt. Tegelijkertijd werken vele medewerkers aan de ontwikkeling en versterking van natuur en landschap. Kom naar noordoost Brabant en beleef de Maashorst!

Terug in de tijd

De Maashorst heeft in de loop der jaren een variatie aan woeste gronden, uitgestrekte velden en bos gehad. De geschiedenis van het gebied gaat terug tot in de laatste ijstijd, toen door breuken in de aardkorst delen van de grond omhoog kwamen. Deze hoger gelegen delen zijn nog duidelijk in het landschap terug te vinden. Sindsdien staat De Maashorst ook wel bekend als 'bewogen' landschap.